Om GWCN

Klubbens formål

Gold Wing Club Norway er en landsomfattende merkeklubb som ble stiftet i 1980. Den har som formål å samle GoldWing-kjørere i Norge og fremme deres interesser. Klubbens organisasjon.

Gold Wing Club Norway ble stiftet i 1980 med formål om å samle Gold Wing kjørere i Norge (senere også inkludert Vaklyrie og Rune), og fremme deres interesse

Klubbens styre

Klubben ledes av et styre bestående av 4-6 personer. I tillegg har klubben i dag lokale distriktsrepresentanter (DR) som har til oppgave å være et bindeledd mellom styret i Gold Wing – klubben og medlemmene.

DR’ene har også som oppgave å organisere fellesturer, møter og andre aktiviteter for medlemmene i sitt distrikt. Navnet på styrets representanter og distriktsrepresentantene finnes i klubbens digitale nyhetssider, Gold Wing Nytt med et eget domene; https://goldwingnytt.no  Klubben er tilsluttet Norsk MotorCykkel Union (NMCU) og GoldWing European Federation (GWEF).

Nyhetssidene GoldWing-Nytt 

GoldWing-Nytt utgis med nyheter hver eneste uke og ofte flere ganger i uken. Det blir også for medlemmene produsert et digitalt medlemsblad 4 ganger pr. år med nye og «best of» fra siste periode.
I tillegg til dette produseres Print on Demand, av det samme magasinet for de som bestiller dette levert privat i papirutførelse.

Medlemskap gir også redusert innmeldingsavgift på GoldWing -treff.

Medlem i GWEF

Gjennom GWEF (GoldWing European Federation) deltar klubben i et europeisk fellesskap med over 15 000 medlemmer.

GWEF

Er en felles GoldWing klubb for hele Europa hvor hvert enkelt land er representert med sin internasjonale representant. GWEF samordner datoene for de internasjonale treffene og andre arrangementer som det enkelte medlemsland arrangerer. GWEF har også representanter som arbeider for å ivareta motorsyklistenes interesser i en felles europeisk sammenheng. GWEF har 26 medlemsland i Europa.