Opplæringsvideoer

Her er en serie med opplæringsvideoer først og fremst tilegnet DistriktsRepresentanter, men også for andre funksjoner og medlemmer

Videoen viser deg Meldinger

Meld deg opp i forskjellige grupper som du har interesse for. Sykkeltype, distrikt eller andre. Send melding til alle i denne gruppen.

Hvordan DR sender epost og nyhet til sine medlemmer

Videoen viser deg som DR som skal sende en melding om en nyhet til dine medlemmer i ditt distrikt. Meldingen går automatisk ut som en mail til alle som er registrert i distriktet.

Opprett en gjentaggende kalenderaktivitet

I denne videoen lærer du hvordan du sette opp en aktivitet som f.eks. gjentas hver 2.onsdag i måneden. 
En nyttig funksjon som brukes ved faste medlemsmøter.